شناسه : 337102

بازديد رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران استان از شهرستان خاتم


رياست بنياد شهيد و امور ايثارگران استان از شهرستان خاتم بازديد و باخانواده معظم شاهد اين شهرستان ديدار كردند.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم  "محمد مهدي فرهنگ دوست "رئيس سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران استان با حضور در شهرستان خاتم با خانواده معظم شهداء ديدار و گفتگو كرد.

 براساس اين گزارش فرهنگ دوست رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران با فرماندار خاتم ديدار كرد وي همچنين به همراه مسئولين اين شهرستان از گلزار شهداء بازيد نمودند.

 

آدرس کوتاه :