بازديد جمعي از مديران بازنشسته استانداري از اماكن تاريخي و گردشگري شهر مروست

بازديد جمعي از مديران بازنشسته استانداري از اماكن تاريخي و گردشگري شهر مروستبازديد از قلعه تاريخي مروست،بقعه شيخ عبدالله از جمله  برنامه هاي اين بازديد بود.