بازديد تقوايي مدير كل محترم سياسي و انتخابات و تقسيمات استانداري يزد از چاه آرتزين هرات

بازديد تقوايي مدير كل محترم سياسي و انتخابات و تقسيمات استانداري يزد از چاه آرتزين هراتبا عنايت به پيگيري ها و مكاتبات متعدد فرمانداري شهرستان خاتم و رايزنيهاي صورت گرفته مبني بر جلوگيري از ادعاي غير قانوني و اقدامات تحريك آميزو رسيدگي به تخريبهاي ايجاد شده توسط بعضي از دستگاههاي دولتي شهرستان شهربابك كه در محدوده چاه آرتزين هرات صورت گرفته و همچنين درج خبر روز سه شنبه مورخ  25/3/89 در صفحه دو نشريه بابك زمين شهربابك كه مصداق تشويش اذهان عمومي و نشر اكاذيب مي باشد ، مدير كل محترم سياسي و انتخابات و تقسيمات استانداري يزد از محدوده مرزي شهرستان با استان كرمان در منطقه هرات بازديد كردند . ایشان در پايان بازديد در خصوص اتفاقات اخیر در محدوده چاه آرتزین اظهار نمودند: از لحاظ مصوبات اسمی نه تنها این چاه بلکه چاههای لهور و تنوره که 1700متر با این چاه فاصله دارند قانوناً در محدوده یزد واقع شده اند . حتی از لحاظ مصوبه خطی بر اساس نقشه 1/250000 روی خط قرار می گیرند که طبق ضوابط و قوانین تقسیماتی اولویت به مصوبات اسمی می باشد خوشبختانه در نامه مدیر کل محترم تقسیمات وزارت کشور در پاسخ به نامه نماینده محترم شهربابک نیز صراحتاً به این نکته اشاره شده است . دوستان و همکاران ما در استان کرمان نیز به این موضوع واقفند که حدود 18 سال پیش مجوز حفر وپروانه بهره برداری و سایر اقدامات انجام شده در این ناحیه بصورت قانونی توسط استان یزد انجام شده است و لذا هیچ کس نمی تواند در این خصوص ادعایی داشته باشد و انتظار می رود مسئولان استان همجوار با افرادی که به این تاسیسات که با بودجه بیت المال ایجاد شده بود خسارت وارد نموده اند برخورد نمایند . و ضمناً این حق برای دستگاههای مسئول در شهرستان واستان یزد برای پیگیری محفوظ می باشد .

مدير كل سياسي استانداري يزد همچنين ضمن تشکر از سعه صدر مردم منطقه به ویژه اهالی فتح آباد و توصیه به حفظ آرامش به مردم اطمینان دادند که مسئولین استان به جد پیگیر موضوع بوده و تلاش دارند تا این مساله را از طریق قانون دنبال نمایند و جای هیچ گونه نگرانی نمی باشد .

گفتني است امامي فرماندار شهرستان خاتم نيز ضمن تأكيد بر اين كه هيچ اتفاق تازه اي در ارتباط با تغيير وضعيت مرزي و تقسيمات كشوري در چاه آرتزين نيفتاده است و خبر منتشره در نشريه بابك زمين كذب محض است گفت : از حق قانوني و ديرينه خود در ارتباط با چاههاي لهور و تنوره و مست علي به هيچ وجه نخواهيم گذشت و از طريق قضايي و قانوني پيگير احقاق حق شهرستان در ارتباط با تخريبهاي انجام شده و از بين بردن بيت المال توسط دستگاههاي دولتي شهربابك هستيم . ايشان همچنين از عنايت ويژه استاندار محترم و معاونت محترم سياسي ايشان و از سفر مدير كل محترم سياسي استانداري و پيگيريهاي مستمر شان در اين زمينه تقدير كرد .

وي در پايان از سعه صدر و خويشتنداري مردم و جوانان فتح آباد و هرات در اين زمينه تشكر و خواستار استمرار اين سعه صدر انقلابي گرديد و اطمينان داد نه تنها چاه آرتزين بلكه چاههاي تنوره ، لهور و مست علي نيز جزء لاينفك شهرستان خاتم مي باشد .

وي در پايان از پيگيري كليه دستگاهها و مسئولين شهرستان به ويژه دادستان محترم ، نيروي محترم انتظامي و محيط زيست و جهاد كشاورزي در اين زمينه تشكر نمودند و از آب منطقه اي و منابع طبيعي خواستند دقت نظر بيشتري در زمينه حفاظت از منابع طبيعي و آبي منطقه داشته و پيگيري جدي تري در اين زمينه به عمل آورند .