بازديد بخشدارمركزي خاتم به مناسبت روز پرستار از بيمارستان آيت ا...خاتمي هرات

بازديد بخشدارمركزي خاتم به مناسبت روز پرستار از بيمارستان آيت ا...خاتمي هراتبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "غلامرضا عطائي" بخشدار مركزي خاتم بمناسبت ميلاد باسعادت حضرت زينب(س) و روز پرستار از بيمارستان آيت ا... خاتمي هرات بازديد بعمل آورد. و روز پرستار را به کليه پرستاران و پرسنل زحمتکش درماني تبريک گفتند.

در اين بازديد حراست فرمانداري ،رئيس شبکه بهداشت و درمان، رئيس بيمارستان همچنين تعدادي از مسئولان بخشدار مركزي  را همراهي نمودند.