شناسه : 341612

بازديد از خانواده هاي شهداي سادات و ايثارگران مروست به اتفاق بخشدار و رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان


به گزارش روابط عمومي بخشداري مروست قانع بخشدار مروست و توانگر رئيس بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان و جمعي از مسئولين از خانواده اي شهداي سادات و ايثارگران دفاع مقدس بازديد نمودند.

شايان ذكر است در پايان  اين ديدار با اهداء هداياي از اين عزيزان تجليل شد.

 

آدرس کوتاه :