شناسه : 343922

بازتاب بازديد اصحاب رسانه استان يزد از شهرستان خاتم


.style1 { text-align: right; } .style2 { text-decoration: none; } .style3 { font-size: x-small; } .style4 { text-align: right; font-size: x-small; } .style5 { text-align: right; font-size: x-small; font-family: Tahoma; } .style6 { font-family: Tahoma; font-size: x-small; } استانداري يزد : خاتم آماده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها؛فرماندار خاتم از فراهم بودن زمینه اجرای هدفمند کردن یارانه ها در این شهرستان خبر داد استانداري يزد : گزارش تصويري بازديد خبرنگاران و اصحاب رسانه از شهرستان خاتم فارس : نخستين سفر خبرنگاران يزد به شهرستان‌ها : فرماندار خاتم: سرمايه‌گذاران بومي در خاتم حمايت مي‌شوند مهر : صنعت خاتم در انتظار صدور مجوز آب/ همنوایی محرومیت و خشکسالی مهر : سرچشمه هرات ؛ نگین انگشتری خاتم شبستان : ساخت 126 واحد مسکن مهر در شهرستان خاتم شبستان : شهرستان خاتم بی صبرانه منتظر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست شبستان : پیشرفت 93درصدی مصوبات سفر مقام معظم رهبری به یزد در خاتم شبستان : عضويت بيش از 8هزار نفر در كتابخانه هاي شهرستان خاتم يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(1):بسیار سفر باید...جاده، تا انتهای افق!!! يزد فردا :گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(2): توقف زیر آسمان هرات دو ماه پس از جشن انگور ! يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(3):چاه آرتزین شهر هرات شهرستان خاتم يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(4) جمعه ساعت 10 صبح؛ کارگران مشغول کارند! يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(5): مي گويند اينجا خاتم است ؛ اما بيشتر آغاز است ........ يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(6): شهرک یا ناحیه ای صنعتی! گفتند یافت می نشود!!! يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(7): چرا سفر ؟معرفی مقصد سفر هرات و مروست (شهرستان خاتم ) يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(8): دومین گزارش تصویری حرکت به طرف خاتم و متفرقه از مروست (شهرستان خاتم ) يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(9): سومین گزارش تصویری :قلعه زیبا،تاریخی و منحصر به فرد مروست يزد فردا : تصویری: بازدیدرسانه های استان از شهرستان خاتم و نشست خبری فرماندار خاتم با حضوررئیس روابط عمومی استانداری یزد  

استانداري يزد : خاتم آماده اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها؛فرماندار خاتم از فراهم بودن زمینه اجرای هدفمند کردن یارانه ها در این شهرستان خبر داد

استانداري يزد : گزارش تصويري بازديد خبرنگاران و اصحاب رسانه از شهرستان خاتم

فارس : نخستين سفر خبرنگاران يزد به شهرستان‌ها : فرماندار خاتم: سرمايه‌گذاران بومي در خاتم حمايت مي‌شوند

مهر : صنعت خاتم در انتظار صدور مجوز آب/ همنوایی محرومیت و خشکسالی

مهر : سرچشمه هرات ؛ نگین انگشتری خاتم

شبستان : ساخت 126 واحد مسکن مهر در شهرستان خاتم

شبستان : شهرستان خاتم بی صبرانه منتظر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه هاست

شبستان : پیشرفت 93درصدی مصوبات سفر مقام معظم رهبری به یزد در خاتم

شبستان : عضويت بيش از 8هزار نفر در كتابخانه هاي شهرستان خاتم

يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(1):بسیار سفر باید...جاده، تا انتهای افق!!!

يزد فردا :گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(2): توقف زیر آسمان هرات دو ماه پس از جشن انگور !

يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(3):چاه آرتزین شهر هرات شهرستان خاتم

يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(4) جمعه ساعت 10 صبح؛ کارگران مشغول کارند!

يزد فردا :گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(5): مي گويند اينجا خاتم است ؛ اما بيشتر آغاز است ........

يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(6): شهرک یا ناحیه ای صنعتی! گفتند یافت می نشود!!!

يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(7): چرا سفر ؟معرفی مقصد سفر هرات و مروست (شهرستان خاتم )

يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(8): دومین گزارش تصویری حرکت به طرف خاتم و متفرقه از مروست (شهرستان خاتم )

يزد فردا : گزارش فردائیان از سفر به هرات و مروست(خاتم)(9): سومین گزارش تصویری :قلعه زیبا،تاریخی و منحصر به فرد مروست

يزد فردا : تصویری: بازدیدرسانه های استان از شهرستان خاتم و نشست خبری فرماندار خاتم با حضوررئیس روابط عمومی استانداری یزد

 

آدرس کوتاه :