بارش بهاری باران طی سه شبانه روز گذشته درشهرستان خاتم دامداران و کشاورزان این خطه را خوشحال کرد.

بارش بهاری باران طی سه شبانه روز گذشته درشهرستان خاتم دامداران و کشاورزان این خطه را خوشحال کرد.


بارش باران بهاری کشاورزان شهرستان خاتم را شادمان کرد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ، شماری از مردم و کشاورزان و دامداران با بارش این نعمت الهی به درگاه خداوند متعال شکرگزاری کردند.
یک شهروند هراتی گفت: مردم این دیار، سال جدید را با ترنم دل انگیز باران آغاز نمودند.
محمد محمودی  افزود: باران در فصل رویش گل و سبزه، یک لطف الهی است که شامل حال مردم  شده است.

یک شهروند مروستی  هم گفت: خداوند را شاکرم که رحمتش را بر بندگانش خود نازل کرد و امیدواریم با بارش باران سال خوبی در پیش داشته باشیم.
محمود نقیبی کارمند منابع طبیعی  بارندگی های اخیر در شهرستان خاتم را خوب ارزیابی کرد و گفت: اگر این روند ادامه یابد برای مراتع و بخش کشاورزی بسیار مفید است.
طبق گزارش اداره هواشناسی شهرستان خاتم  مجموع بارندگی در مناطق مختلف شهرستان خاتم طی سه روز گذشته به شرح ذیل است.

·         هرات :۳۰٫۴ میلیمتر

·         مروست:۲۶ میلیمتر

·         خوانسار:۴۶ میلیمتر

·         کرخنگان:۶۵٫۵ میلیمتر

·         توتک : ۳۹٫۴ میلیمتر

·         بختیاری : ۴۹ میلیمتر

·         چنار ناز:۵۶٫۹ میلیمتر

·         چاهک : ۳۴٫۵ میلیمتر

که از این مجموع روستای کرخنگان با ۶۵٫۵ میلیمتر بیشترین سهم بارش و شهر مروست با ۲۶ میلیمتر بارش کمترین سهم را در بارندگی های اخیر داشته اند.