باران های بهاری نوید سالی پر بار برای مردم شهرستان

باران های بهاری نوید سالی پر بار برای مردم شهرستان


سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم"رضا پورتیموری” سرپرست اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خاتم  با بیان اینکه با بارندگی های چند روز اخیر در برخی از آبراهه ها و رود خانه های شهرستان سیل جاری گردید میزان و پراکنش نزولات جوی فصل بهار را مناسب دانست و افزود: این بارندگی ها علاوه بررونق بخشیدن به بخشهای کشاورزی و منابع طبیعی کمک شایانی به اجرا و مراقبت از پروژه های احیایی منابع طبیعی مینماید .

پورتیموری نقش این بارندگی ها را در کاهش قابل ملاحظه آفات و امراض مرتعی و جنگلی وتقویت پوشش گیاهی موثر دانست و گفت: پوشش مناسب گیاهی در سطح مراتع باعت تامین علوفه مورد نیاز وجلو گیری از تخریب عرصه های مرتعی در اثر تردد بیشتردام در مراتع است .

یادآور میگردد شهرستان خاتم بیش از ۵۰۰هزار هکتار مراتع رادر خود جای داده است که در سالهای پر باران از مراتع غنی در استان محسوب میشود.