باحضور پایگاههای گردان محور حوزه حضرت زینب (س) خاتم

باحضور پایگاههای گردان محور حوزه حضرت زینب (س) خاتم


رزمایش فدائیان رهبر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم در این رزمایش بعد از اجرای مراسم سان و سخنرانی سرهنگ عطایی فرمانده ناحیه مقاومت خاتم رزمایش اغتشاشات دفاع از کوی و برزن و امداد ونجات انجام شد

همچنین بعد از اتمام مراسم خواهران به صورت سازمان یافته درنماز جمعه شرکت نمودند