آینده بازار کار از کسانیست که مهارت دارند نه مدرک

آینده بازار کار از کسانیست که مهارت دارند نه مدرکزاده رحمانی، فرماندار شهرستان خاتم که به مناسبت 16 آذر « روز دانشجو » در جمع دانشجویان دانشکده کشاورزی امین خاتم صحبت می کرد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو، یادآور شد در دنیای امروز، هر دو سال یک بار کلیت علم دو برابر می شود و اگر ما به تولید علم و جنبش نرم افزاری توجه نکنیم از سایر کشورها و جوامع پیشرفته عقب می مانیم.

وی با اشاره به اهمیت مهارت آموزی به جای مدرک گرایی، متذکر شد در آینده نزدیک، کسانی در بازار کار جایگاه دارند که دارای مهارت بوده و متاسفانه مدرک گرایی که در کشور ما باب شده است، آسیب های فراوانی به جامعه دانشگاهی و نیروی کار وارد می کند.

زاده رحمانی سپس به اهمیت کشاورزی اشاره و یادآور شد اقتصاد کشورهایی مانند نروژ، هلند و دانمارک که در رده های اول رفاه و توسعه ملل جهان قرار دارند مبتنی بر کشاورزیست و زمانی به توسعه پایدار دست پیدا می کنیم که محور توسعه کشور بخش کشاورزی باشد.