شناسه : 146150835
فاضلی فرماندار خاتم؛

ایجاد اشتغال و تولید اولویت اصلی مدیریت شهرستان خاتم


نشست فرماندار خاتم با سرمایه گذار در حوزه معدن و صنایع وابسته در محل فرمانداری برگزارشد.

در این جلسه که  اعضای شورای اسلامی هرات حضور داشتند، فاضلی ضمن بیان این موضوع که اولویت اصلی مدیریت  شهرستان ایجاد اشتغال و تولید میباشد. وی برهمکاری کلیه دستگاه ها وارگان های شهرستان به منظور جذب سرمایه گذار درحوزه های مختلف و همکاری با آنان تاکید نمود.

فاضلی بااشاره به این موضوع که زیر ساخت های لازم در شهرستان به منظور فعالیت های اقتصادی فراهم است ، اعلام نمود: در حال حاضر در سه ناحیه صنعتی شهرستان باهمت شرکت شهرک های صنعتی استان زیر ساخت های لازم فراهم گردیده که افراد متقاضی می توانند ازاین فضا جهت اسقرار واحد های اقتصادی و تولیدی پس ازسیر مراحل واگذاری استفاده نمایند.
آدرس کوتاه :