آئین کلنگ زنی احداث مدرسه متوسطه اول دهستان فتح آباد در شهرستان خاتم

آئین کلنگ زنی احداث مدرسه متوسطه اول دهستان فتح آباد در شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: شایان ذکر است همزمان با این مراسم، کلنگ زنی نمازخانه وساخت کلاس درس در مدرسه حافظ روستای بختیاری نیز انجام شد.

در این مراسم  مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز  مدارس استان و جمعی از مسئولینی شهرستانی  نیز حضور داشتند.