آئين توديع و معارفه رئيس مخابرات شهرستان خاتم

آئين توديع و معارفه رئيس مخابرات شهرستان خاتمبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی با گرامیداشت پیشاپیش هفته ارتباطات گفت:خوشبختانه شهرستان خاتم باتوجه به پیشرفت بسیار خوب در این حوزه حتی  درمناطق روستای امابا این وجود در بعضی مناطق بامشکل ارتباطی روبه رو است که می طلبد مسئولان توجه ویژه ای در این موضوع داشته باشند باشند و باتوجه به هم مرزبودن شهرستان خاتم با استان فارس که دارای پوشش جنگلی است خواستار رفع مشکل آنتن دهی تلفن همراه بویژه در مواقع بحران وپوشش اینترنتی در مناطق روستایی برای برگزاری انتخابات که در پیشروی داریم از مواردی بود که مورد تاکید قرار گرفت.

وی افزود: در سالجاری تعویض و تقویت باتری مرکزی کرخنگان و شهریاری، دایره سرویس تلفن ثابت، دایره سرویس اینترنت پرسرعت ۵٠ پرت، اجرای فیبر نوری مسیر مروست ترکان به توتک، اجرای فیبر نوری BTS فاز ۶ در سایت‌های فتح آباد، نهرمسیح، مسکن شهر و شهید بهمنی شهرستان از الویت‌های اداره مخابرات شهرستان در سالجاری است.
 در پایان اين مراسم اززحمات محمودي رئيس پيشين تقدير و قدرداني بعمل آمد،و مهاجري بعنوان سرپرست مخابرات شهرستان خاتم منصوب گرديد.