ايجاد 500 شغل جديد توسط كميته امداد شهرستان خاتم

ايجاد 500 شغل جديد توسط كميته امداد شهرستان خاتم


در ديدار با مدير كل كميته امداد استان با فرمانداري خاتم مطرح شد

حميد نصيري مدير كل كميته استان يزد صبح امروز در دفتر فرماندار خاتم و در ديدار با ايشان عنوان كرد با توجه به تعهد كميته امداد استان مبني بر ايجاد  شغل در استان در طول سال 90 پانصد شغل در شهرستان خاتم ايجاد خواهد شد .

وي افزود : 300 شغل در بخش كشاورزي 100 شغل در بخش دامپروري و يكصد شغل ديگر در بخش صنايع دستي و قاليبافي خواهد بود

فرماندار شهرستان خاتم نيز در اين ديدار بر اهميت توجه به ايجاد اشتغال در شهرستان محروم خاتم در ساليكه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي سال جهاد اقتصادي نام گرفته تاكيد و ضمن تشكر از كميته امداد خواستار تسريع در اين امر گرديد

گفتني است در ادامه اين ديدار فرماندار و مدير كل كميته امداد استان به زيارت مزار شهيد  روستاي  بختياري شتافتند همچنين از مجتمع دامداري روستا و دو مورد منزل محرومين تحت پوشش روستا پرداختند و تصميماتي در جهت رفع محروميت و كمك به ايجاد 40 شغل براي محرومين روستا  اتخاذ شد در ادامه همچنين از پروژه كانون فرهنگي كميته امداد خاتم بازديد به عمل آمد  .

گفتني است  بخشدار مركزي ، رئيس كمييته امداد،رئيس منابع طبيعي و كارشناسان  فرمانداري و جهاد كشاورزي نيز در اين بازديد حضور داشتند.