اولین روز از سری مسابقات قویترین مردان خاتم با حضور مردم و مسئولین شهرستان روز گذشته در مجموعه گردشگری سرچشمه هرات برگزار شد.

اولین روز از سری مسابقات قویترین مردان خاتم با حضور مردم و مسئولین شهرستان روز گذشته در مجموعه گردشگری سرچشمه هرات برگزار شد.


اولین روز مسابقات قویترین مردان خاتم به پایان رسید

 به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم ؛مسابقه قویترین مردان خاتم با حضور ۱۷ ورزشکار با همکاری شرکت شقایق کویر، ناحیه مقاومت بسیج خاتم و اداره ورزش و جوانان در سرچشمه هرات برگزار شد.

روز گذشته اولین روز از سری مسابقات قویترین مردان خاتم با حضور مسئولین شهرستان، مسافران نوروزی ، همشهریان و جوانان ورزشکار برگزار و تا دوازدهم فروردین ماه ادامه دارد.

در اولین روز از این مسابقات که باحضور  ۲نفر شرکت کننده ازمروست ،۲نفر از دهستان چاهک و۱ نفر از روستای هرابرجان و مابقی از باشگاههای پرورش اندام هرات، ایتمهای روز اول را پشت سر گذاشتندکه ۶نفرحذف و ۱۱ نفر به مرحله بعد صعود کردند.