اولین دوره انتخابات نمایندگان سمن ها در شورای توسعه و حمایت از تشکل ها در شهرستان خاتم برگزارشد

اولین دوره انتخابات نمایندگان سمن ها در شورای توسعه و حمایت از تشکل ها در شهرستان خاتم برگزارشد به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: میربهبودی معاون سیاسی امنیتی فرماندار در ابتدا ضمن خیرمقدم  به مدعوین در خصوص نحوه برگزاری انتخابات مطالبی بیان و اعلام داشتند : دولت تدبیر وامید توجه خاصی به سازمان های مردم نهاد دارد و سمن ها بعنوان بازوان اصلی دولت در پیشرفت کشور میتواند تصدی گری دولت را در اجرای برنامه ها کاهش داده و رسالت و نقش هدایت کنندگی، نظارت وحمایت را بر دولت واگذار نمایند.

وی افزود: همچنین وابسته نبودن تشکل های مردم نهاد به حزب و جناح سیاسی ، مشارکت داوطلبانه، توانمند سازی افراد جامعه، بالا بودن انگیزه گروهی در جهت رسیدن به هدف مشخص و عدم سود و منفعت طلبی در جهت ارائه خدمت به جامعه را از ویژگیهای سازمان های مردم نهاد دانست.

گفتنی است : در ادامه  پس رای گیری وشمارش آراء از بین 6 نفر نامزد دو نفر نماینده (اکبررنجبر- مصطفی فلاحتی)بعنوان اعضای اصلی  و سکینه فلاحتی  بعنوان عضو عدل البدل انتخاب شد.