اولین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی شهرستان خاتم تشکیل شد

اولین جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی شهرستان خاتم تشکیل شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم:معاون سیاسی امنیتی  فرماندار ورئیس ستاد انتخابات شهرستان خاتم با تاکید بر اهمیت انتخابات پیش رو بر لزوم توجه به جنبه های مختلف تبلیغات و اطلاع رسانی تاکید کرد و گفت: انتخابات فراتر از حوزه های کاری است و اعضای کمیته ها باید با نگاه ویژه به مسئولیت های خود در جریان انتخابات فعالیت کنند.
رئیس ستاد انتخابات شهرستان  ضمن دعوت اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی به دقت و سرعت در انجام کارها افزود: ستاد انتخابات شهرستان  با تمام توان در چارچوب دستورالعمل های اجرایی انتخابات  در حوزه تبلیغات، با کسانی که بخواهند خارج از چارچوب های قانونی حرکت کنند برخورد خواهد کرد.
در ادامه میربهبودی  ضمن تشریح وظایف اعضای کمیته اظهار داشت: کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی تمام تلاش خود را در جهت کمک به اطلاع رسانی صحیح، دقیق و سریع در حوزه فعالیت های انتخاباتی انجام خواهد داد تا با ارائه اطلاعات صحیح زمینه آگاهی شهروندان را فراهم آورد.

وی در پایان یکی دیگر از وظایف کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی را نظارت بر روند تبلیغات و اطلاع رسانی کاندیداها دانست و گفت: این کمیته با دقت کامل تمام اتفاقات حوزه تبلیغات کاندیداهای احتمالی  را دنبال می کند تا با سالم سازی فضای تبلیغاتی بستر لازم جهت ایجاد شور و شوق انتخاباتی و افزایش مشارکت مردم در انتخابات یازدهمین  دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری به وجود آید.

شایان ذکر است در پایان احکام اعضای کمیته تبلیغات واطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان خاتم توسط میربهبودی تقدیم این اعضاء گردید.

عکاس و خبرنگار/سمانه حیدری