اولین جلسه کار گروه توسعه درون زا تشکیل شد

اولین جلسه کار گروه توسعه درون زا تشکیل شد


با حضور معاون فرماندارخاتم

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی مدرسی”تنظیم کننده سند توسعه شهرستان خاتم روز گذشته در اولین جلسه کمیته دورن زا که  با حضور غلامرضا عطائی معاون فرماندار و اعضاء در محل فرمانداری تشکیل شد به ارائه سند پرداخت.

وی در این جلسه خطاب به مسئولین شهرستان گفت:تنظیم سند توسعه ۲۰ درصد از کار بود و ۸۰ درصد به اجرا برمی گردد و اجرایی شدن این طرح ها یک دغدغه اساسی برای همه است.

مدرسی بابیان اینکه صنعت بزرگ در شهرستان وجود ندارد گفت:همه به دنبال صنعتی شدن شهرستان بوده اند اما به دلیل عدم وجود یک برنامه استراتژیک که همان برنامه تحول است موفق به اجرایی شدن این هدف نشده اند.

وی گفت:مهمترین محور توسعه شهرستان در سند بخش کشاورزی است.

مدرسی محورهای شاخص در کمیته دورن زا را بخش های کشاورزی،منابع طبیعی و زیست محیطی شهرستان و توسعه روستایی بیان کرد.

تنظیم کننده سند توسعه شهرستان خاتم بابیان اینکه می خواهیم در شهرستان کارآفرینی اجتماعی انجام دهیم گفت:مسئولین باید منشا اثری برای دیگران هم در صنعت و کشاورزی و هم در سایر بخش ها باشند.

مدرسی اظهار داشت:در نگاه کارآفرینانه توانمندی انسانی حرف اول را می زند و پول حرف آخر پس باگفتن اینکه بودجه نداریم جلو پیشرفت را نگیریم.