با حضور فرماندار خاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم جلسه شورای ورزش بخش مروست با حضور فرماندارخاتم ٬ بخشدار مروست ٬مسئول اداره ورزش خاتم ٬دهیاران بخش مروست ورابطین روستاهای مروست ومسئولین ادارات بخش مروست در محل بخشداری مروست برگزار شد.

مسئولین در این جلسه به بررسی مسائل و موانع ورزش بخش مروست به بحث وتبادل نظر پرداختند وپیرامون مشکلاتی از قبیل آب چمن مروست٬ تجهیز کردن اماکن ورزشی مروست تامین هزینه های جاری هیئتهای ورزشی ورفع نواقص در طرحهای عمرانی روستاهای بخش مروست تصمیم گیری شد .