اولین جلسه شورای اداری شهرستان خاتم در سال 99

اولین جلسه شورای اداری شهرستان خاتم در سال 99به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: جواد میربهبودی سرپرست  فرمانداری خاتم:در این نشست با اشاره به برنامه های سال 99 با تاکید به برنامه محوری، اجرای پروتکل ها  و توصیه های بهداشتی در محیط ادارات، تکریم ارباب رجوع پاسخگویی  به موقع به در خواست های مردم،بررسی میزان جذب اعتبارات عمرانی سال 98، پیگیری و آماده سازی پروژه های اقتصادی و عمرانی با پیشرفت فیزیکی بالا در فرصت باقیمانده تا هفته دولت ،حمایت از بخش خصوصی  وسرمایه گزاری در بخش های مختلف تولیدی در سال جهش تولید درراستای تحقق شعار سال و رفع مشکل بیکاری و اشتغال زایی در شهرستان پرداخت.