شناسه : 158663378

اولین جلسه توجيهي آموزشي كاربران رايانه شعب اخذ راي انتخابات درخاتم


اولین جلسه توجيهي آموزشي كاربران رايانه شعب اخذ راي انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان خاتم با حضور برزگرمسئول کمیته فناوری و اطلاعات و جمعی ازسرگروه کاربران انتخابات در محل فرمانداری خاتم برگزار شد.


آدرس کوتاه :