اولین جلسه اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شهرستان خاتم برگزار شد

اولین جلسه اعضای هیات اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شهرستان خاتم برگزار شدبه گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: فرجام فاضلی فرماندار و رئیس هیات اجرای در این نشست بیان کرد:هیات اجرایی بازوی توانمندی در برگزاری انتخابات است و افراد این هیات باید امین مردم باشند.

وی افزود: برگزاری انتخابات یکی از مهم ترین وظایف فرمانداریها در کنار تامین امنیت در شهرستان  است که در این راستا باید در جهت برگزاری انتخاباتی پرشور و با مشارکت حداکثری مردم تلاش شود.

میربهبودی انتخابات سال ۹۸ از حساسیت خاصی برخوردار است و منتخبین هیات اجرایی و اعضای هیات نظارت انتخابات شهرستان خاتم بایستی با تعامل و همفکری  درراستای انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی تلاش نمایند.