شناسه : 351872
صورت پذيرفت:

اولين گردهمايي ائمه جمعه و جماعات شهرستان خاتم در سال 90


به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم اولين گردهمايي ائمه جمعه و جماعات شهرستان خاتم ،با حضور امام جمعه هرات ،بخشدار مركزي،دشتي رئيس سازمان تبليغات و تني چند از روحانيون شهرستان در محل سازمان تبليغات خاتم برگزار گرديد دشتي مسئول سازمان تبليغات خاتم در حاشيه اين مراسم ضمن گراميداشت ايام پربركت ماه رجب به بيان اهداف اين همايش پرداخت و افزود اين همايش هر سه ماه يكبار در شهرستان برگزار خواهد شد كه در سال 90   اين اولين همايش مي باشد .   گفتني است :بررسي مسائل و مشكلات محل خدمت روحانيون ،برسي مشكلات مذهبي مردم ،تعامل روحانيون ،تضارب   آراء و راهكارهاي مقابله با تهاجم فرهنگي از اهداف اين همايش   مي باشد. عطايي   بخشدار مركزي خاتم در ادامه اين مراسم ضمن قدرداني از سازمان تبليغات به خاطر برگزاري اين همايش همچنين ضمن گراميداشت ايام ماه رجب و همچنين ليله الرغائب خواستار توجه بيشتر   روحانيون به مناطق محروم شهرستان به خصوص روستاها  گرديد.
صورت پذيرفت:

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم اولين گردهمايي ائمه جمعه و جماعات شهرستان خاتم ،با حضور امام جمعه هرات ،بخشدار مركزي،دشتي رئيس سازمان تبليغات و تني چند از روحانيون شهرستان در محل سازمان تبليغات خاتم برگزار گرديد

دشتي مسئول سازمان تبليغات خاتم در حاشيه اين مراسم ضمن گراميداشت ايام پربركت ماه رجب به بيان اهداف اين همايش پرداخت و افزود اين همايش هر سه ماه يكبار در شهرستان برگزار خواهد شد كه در سال 90  اين اولين همايش مي باشد .

 گفتني است :بررسي مسائل و مشكلات محل خدمت روحانيون ،برسي مشكلات مذهبي مردم ،تعامل روحانيون ،تضارب آراء و راهكارهاي مقابله با تهاجم فرهنگي از اهداف اين همايش  مي باشد.

عطايي  بخشدار مركزي خاتم در ادامه اين مراسم ضمن قدرداني از سازمان تبليغات به خاطر برگزاري اين همايش همچنين ضمن گراميداشت ايام ماه رجب و همچنين ليله الرغائب خواستار توجه بيشتر  روحانيون به مناطق محروم شهرستان به خصوص روستاها  گرديد.

آدرس کوتاه :