شناسه : 339232

اولين جلسه شوراي عشايري شهرستان خاتم در تاريخ 21/5/89 در محل فرمانداري به رياست فرماندار تشكيل شد .


در ابتداي اين جلسه سيد ناصر امامي فرماندار شهرستان خاتم ضمن تبريك حلول ماه مبارك رمضان براي حاضرين در جلسه و تمام مسلمانان بخصوص شيعيان جهان آرزوي موفقيت و سلامتي نمود.

سيد ناصر امامي به ظرفيت هاي قابل توجه اقتصادي جامعه عشايري از جمله دارا بودن 25 درصد از دام كشور توليد بيش از 20% پروتئين مرتبط بادام و توليد 35% صنايع دستي كشور و ... اشاره و از عشاير غيور بعنوان قشري نام برد كه همواره در خدمت نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده است و ضمن آمادگي براي دفاع و حراست از امنيت و مرزها به عنوان عامل پدافند غير عامل مهم نام برد كه در صحنه هاي مختلف اجتماعي و سياسي كشور نقش آفريني نموده اند .

فرماندار خاتم افزود عشاير محترم همواره مورد توجه جدي مسئولين عالي رتبه نظام مقدس جمهوري اسلامي بوده اند و عنايات و توجهات ويژه امام راحل (ره) ، مقام معظم رهبري ، رياست محترم جمهور مؤيد اين موضوع مي باشد.

سيد ناصر امامي همچنين در اين جلسه از عنايت استاندار محترم استان يزد به جامعه عشايري استان تقدير و تشكر نمود و از اعضا ء شوراي عشايري شهرستان درخواست كرد تمام امكانات خود را در خدمت به عشاير شهرستان بكار گيرند.

آدرس کوتاه :