اولين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان در شهرستان خاتم

اولين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان در شهرستان خاتم


مجله خبري سفر استاندار به شهرستان خاتم – قسمت بيست و يكم

در پي سومين سفر استاندار به شهرستان خاتم اولين جلسه ستاد ساماندهي امور جوانان استان در سال جهاد اقتصادي در قالب سفرهاي استاني ستاد ساماندهي امور جوانان استان در اين شهرستان تشكيل شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم،اين جلسه در راستاي بررسي مصوبات پيشنهادي و استاني ستاد ساماندهي امور جوانان اين شهرستان به رياست استاندار  و با حضور  معاونين ،فرماندار ، ائمه جمعه شهرهاي هرات و مروست ، مديران كل استانداري و ادارات كل استان و جمعي ديگر از مسوولين محلي تشكيل گرديد.

در اين جلسه كه با جلسه شوراي اداري تلفيق شده بود مسائل و مشكلات جوانان شهرستان  مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مصوبات پيشنهادي كه پيش از اين طي جلسات و رايزنيهاي مختلف كارشناسي و تهيه  شده بود تماما به تصويت رسيد .

گفتني است در اين جلسه كه پارسائيان رئيس سازمان ملي جوانان استان نيز حضور داشت  بيش از 77 مصوبه پيشنهادي به تصويب رسيد كه مهمتر ين آنها را ميتوان در حوزه هاي امور اجتماعي ،تربيت بدني ،ارشاد اسلامي، برنامه ريزي و آموزش و پرورش و اموزش عالي نام برد.

مشروح مصوبات از سايت فرمانداري شهرستان خاتم قابل دريافت مي باشد .