سيد ناصرامامي با بيان اين مطلب تصريح كرد : دراين جشنواره هنرمنداني از استانهاي فارس، اصفهان ،كرمان ، يزد ، آذربايجان و غيره آثار خود را به نمايش خواهند گذاشت. و علاوه بر آن تعداد 170 اثر خوشنويسي جشنواره ملي رضوي نيز در اين نمايشگاه به نمايش گذاشته مي شود كه در همين راستا تعدادي از اساتيد برجسته كشوري به عنوان هيئت داوران در روز جمعه مورخ 6/9/88 وارد شهرستان خواهند شد. و روز شنبه هم راس ساعت 10 صبح همايشي در همين خصوص در محل كانون آيت ا... خاتمي برگزار خواهد شد و بعد از آن نمايشگاه مذكور در محل حسينه صاحب الزمان هرات افتتاح خواهد شد.

فرماندار خاتم اظهار اميدواري كرد : انشاءا... بتوانيم در آينده شاهد برگزاري ساير جشنواره هاي هنري به صورت منطقه اي در شهرستان باشيم وي از مردم و بخصوص هنرمندان و دانشجويان خواست كه ضمن شركت فعال در اين جشنواره از تجارب و سليقه هاي مختلف هنري استفاده كنند تا زمينه برگزاري چنين برنامه هايي در شهرستان مهيا گردد.

                                                                                                                                                          روابط عمومي فرمانداري شهرستان خاتم