شناسه : 337602
فرماندار شهرستان خاتم:

اولویت های مهم در توسعه شهرستان باید برمبنای بخش کشاورزی و گردشگری باشد .


فرماندار شهرستان خاتم گفت:اولویت های مهم در توسعه شهرستان باید بر مبنای بخش کشاورزی وگردشگری باشد وبراساس آن برنامه ها تدوین و فعالیت ها آغاز شود. به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم " محمد علی شاه حسینی در جلسه هم اندیشی شورای شهر هرات   با اشاره به اینکه سیاست هایی   که در شهرستان خاتم دنبال می شود باید برمبنای عدالت باشد اظهار امیدواری کرد: با همراهی و همدلی همه اقشار بتوانیم در توسعه شهرستان فعالیت مناسبی داشته باشیم و در آینده ای نه چندان دور شاهد توسعه شهرستان خاتم در همه زمینه ها باشیم. فرماندار خاتم ادامه داد: در توسعه شهرستان خاتم به خرد جمعی اعتقاد دارم واین مهم در همه تصمیمات اتخاذ شده و اعمال خواهد شد. در ادامه این جلسه اعضا شورا ی شهرهرات به بیان مسائل ، نقاط قوت و ضعف وطرح دید گاه های عملی خود پرداختند.  
فرماندار شهرستان خاتم:

فرماندار شهرستان خاتم گفت:اولویت های مهم در توسعه شهرستان باید بر مبنای بخش کشاورزی وگردشگری باشد وبراساس آن برنامه ها تدوین و فعالیت ها آغاز شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم " محمد علی شاه حسینی در جلسه هم اندیشی شورای شهر هرات  با اشاره به اینکه سیاست هایی  که در شهرستان خاتم دنبال می شود باید برمبنای عدالت باشد اظهار امیدواری کرد: با همراهی و همدلی همه اقشار بتوانیم در توسعه شهرستان فعالیت مناسبی داشته باشیم و در آینده ای نه چندان دور شاهد توسعه شهرستان خاتم در همه زمینه ها باشیم.

فرماندار خاتم ادامه داد: در توسعه شهرستان خاتم به خرد جمعی اعتقاد دارم واین مهم در همه تصمیمات اتخاذ شده و اعمال خواهد شد.در ادامه این جلسه اعضا شورا ی شهرهرات به بیان مسائل ، نقاط قوت و ضعف وطرح دید گاه های عملی خود پرداختند.

 

آدرس کوتاه :