اوج افتخارات ما در طول انقلاب ، دوران دفاع مقدس است

اوج افتخارات ما در طول انقلاب ، دوران دفاع مقدس است


فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه خاتم :

در گفتگو فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه خاتم با روابط عمومي فرمانداري خاتم : " سرهنگ عطايي " اوج افتخارات مردم را دوران دفاع مقدس دانست و تصريح كرد : در طول دوران انقلاب ما فراز و نشيبهايي پشت سر گذاشته ايم  از جمله مقابله با گروهك ها ، تحريم اقتصادي ، پيشرفتهاي عملي و هسته اي داشته ايم و اوج افتخارات ما دوران دفاع مقدس است .كه ماندگارترين سد عظيم ملت كه بايد براي هميشه تاريخ زنده و جاودانه ميماند همين دوران هشت ساله اي كه دفاع كرديم دفاعي كه با قداست با عشق و ايثار با خلوص و وحدت و حضور همه جانبه آحاد ملت از كوچكترين گرفته تا حبيب بن مظاهر هايي كه در دوران دفاع مقدس داشتيم .  

ايشان به دفاع در مقطعي از تاريخ كشورمان اشاره و افزود : اين دفاع در ميهنمان رقم خورد و تنها  دفاعي بود كه يك وجب از خاكمان را به دشمن نداديم و امروز بر اين افتخار مي كنيم و مي باليم و وظيفه خود ميدانيم به عنوان يك حماسه ملي ، تاريخي گرامي بداريم و ياد و خاطره شهداء و آزادگان ايثارگران رزمندگان و كساني كه از هر چيز خود مايه گذاشتند .

فرمانده سپاه خاتم همچنين بر سرمايه هاي مادي و معنوي خانواده هاي شهدا تأكيد و تصريح نمود  اين بر مي گردد به آن اهداف مقدسي كه مردم دنبال مي كنند كه در آن برهه از تاريخ چه اتفاقاتي افتاده و چه مردماني بودند چه ايثارهايي از خود نشان دادند كه هشت سال در مقابل تمامي دنياي كفر و استكباري كه تا دندان مسلح بود با همه تجهيزات و امكانات نيروي انساني مدرن جنگي بتوانند ايستادگي و مقاومت كنند و بسيار مهم و ارزشمند است و اين نبود مگر همان ايثار و اخلاص مردم با اين هدف بود كه پا به عرصه دفاع مقدس گذاشتند .

 ايشان با اشاره به فرمايشات گوهر بار مقام معظم رهبري كه پايه اصلي انقلاب اسلامي ماحادثه عظيم عاشورا است يعني دفاع مقدس ما همان درسي كه از مكتب عاشورا ، حضرت علي اكبر (ع ) ، قاسم بن الحسن (ع) و همه كساني كه در آن مقطع تاريخ رفتند و ايثارگري كردند و به شهادت رسيدند گرفته است  ما هم در دوران دفاع مقدس از اين اشخاص كم نداشتيم سرداران و شهدايي كه از اين مرز و بوم رفتند و اين حماسه تاريخي را به وجود آوردند كوچكترين وظيفه ما گراميداشت ياد و خاطره شهداء و ايثارگران است .

وي در پاپان سخنان خود به برنامه هاي نيروي مقاومت بسيج سپاه شهرستان خاتم در هفته دفاع مقدس از جمله يادمان شهدا ء ، غبار روبي گلزارهاي شهداء ، صبحگاه مشترك نيروي نظامي و انتظامي ، افتتاح طرحهاي عمراني ، همايش صالحين ، جشن گوهر علم و عفاف و گردهمايي ايثارگران  اشاره نمودند .