شناسه : 349202

انتقال دانش آموزان مدرسه شهيد باهنر بر اثر آب گرفتگي


در پي جاري شدن سيل در روستاي چاهك و آب گرفتگي ساختمان مدرسه شهيد باهنر و از آنجايي كه احتمال خطرات   جدي براي دانش آموزان مي رفت دانش آموزان اين مدرسه از امروز   صبح 16/11/89 به مدرسه دخترانه مدني منتقل شدند و   از اين پس اين مدرسه به صورت دو شيفت فعاليت مي كند امامي ميبدي با توجه به وضعيت ساختمان مدرسه كه بسيار هم قديمي مي باشد تاكيد كرد تا رفع خطر كامل و بازسازي مدرسه دانش آموزان در اين ساختمان استقرار نداشته باشند . وي در پايان خواستار شد   از مديريت بحران استانداري و نوسازي مدارس استان    هر چه سريعتر نسبت به بازسازي و مقاوم سازي ساختمان مدرسه شهيد باهنر   اقدام نمايند  

در پي جاري شدن سيل در روستاي چاهك و آب گرفتگي ساختمان مدرسه شهيد باهنر و از آنجايي كه احتمال خطرات  جدي براي دانش آموزان مي رفت دانش آموزان اين مدرسه از امروز  صبح 16/11/89 به مدرسه دخترانه مدني منتقل شدند و  از اين پس اين مدرسه به صورت دو شيفت فعاليت مي كند

امامي ميبدي با توجه به وضعيت ساختمان مدرسه كه بسيار هم قديمي مي باشد تاكيد كرد تا رفع خطر كامل و بازسازي مدرسه دانش آموزان در اين ساختمان استقرار نداشته باشند .

وي در پايان خواستار شد  از مديريت بحران استانداري و نوسازي مدارس استان   هر چه سريعتر نسبت به بازسازي و مقاوم سازي ساختمان مدرسه شهيد باهنر  اقدام نمايند

 

آدرس کوتاه :