شناسه : 349722

انتقاد فرماندار خاتم از سازمان حفاظت محيط زيست كشور بدليل صدور پروانه هاي بي رويه ويژه شكار به اتباع خارجي در سال جاري


سيد ناصر امامي فرماندار خاتم با انتقاد از سازمان حفاظت محيط زيست كشور در خصوص صدور پروانه شكار به اتباع خارجي تصريح كرد شهرستان خاتم به لحاظ تنوع زيستي و حيات وحش داراي گونه هاي زيادي از جمله كل ، قوچ ، بز و ... مي باشد كه در مناطق حيات وحش بوروئيه ، باغ شادي و .... زندگي مي كنند و به لحاظ مراقبتها و تلاش شبانه روزي محيط بانان و نيروهاي افتخاري و روستائيان جمعيت گونه هاي مذكور در چند سال اخير افزايش خوبي داشته است و سازمان حفاظت محيط زيست در سال جاري 15 پروانه شكار را به اتباع خارجي صادر و اين گروهها موفق به انجام شكار شده اند كه مطمئنا از اين طريق ارز و درآمد خوبي نصيب كشورمان شده است .

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم ، امامي افزود اگر چه بنا به اعلام اداره محيط زيست اين شهرستان، پروانه شكار براي گونه هاي نر بالاي 9 سال مي باشد اما از اين طريق درآمد خوبي نصيب كشور گرديده و هيچ مبلغي از طرف سازمان مذكور به اين شهرستان اختصاص داده نشده و اين منطقه عليرغم داشتن استعدادهاي فراوان در زمينه هاي زيست محيطي و منابع طبيعي و وجود چنگلهاي باغ شادي و باغ معدن متاسفانه هنوز نتوانسته است در جذب توريست و جهانگردان موفق باشد و لذا در صورت اختصاص درصدي از اين اعتبارات مي توان با اطلاع رساني و شناساندن منطقه و احداث مجتمعهاي رفاهي و استراحتگاه در جذب توريست نيز موفق بود همچنين مي توان با ايجاد پايگاههاي حفاظتي ، آبشخور و .. و كمك به تشكلهاي مردمي در افزايش جمعيت اين گونه هاي جانوري در اين منطقه مستعد برنامه ريزي نمود .

 

 

آدرس کوتاه :