انتقاد فرماندارخاتم از عملكرد سازمان انتقال خون در شهرستان خاتم

انتقاد فرماندارخاتم از عملكرد سازمان انتقال خون در شهرستان خاتمامامي ميبدي فرماندار شهرستان خاتم  به مناسبت پنجم ديماه روز ملي ايمني در برابر زلزله گفت شهرستان خاتم به وسعت 8200 كيلومتر مربع در فاصله 240 كيلومتري جنوب استان يزد واقع گرديده كه تا به حال عليرغم مراجعات مكرر مردمي و خواسته هاي پرسنل ادارات و همچنين مكاتبات متعدد فرمانداري و مذاكرات تلفني انجام شده با رياست سازمان انتقال خون استان مبني بر اعزام اكيپ كارشناسان آن سازمان جهت خون گيري ازمردم محروم وفداكار شهرستان تاكنون اقدام خاصي صورت نگرفته است .

امامي خاطر نشان كرد با وجود آمادگي شهرستان در هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي و قول مساعد آقاي دكتر خدايي رياست سازمان انتقال خون متاسفانه ايشان به قول ووعده هاي خود عمل ننموده و در هفته كاهش اثرات بلاياي طبيعي موفق به زيارت كارشناسان آن سازمان نشديم كه مجدداً پيرو مذاكرات تلفني انجام شده و موكول نمودن اين كار خداپسندانه به زماني ديگر دوباره با ايشان تماس تلفني برقرارشد كه در سالروز حادثه دلخراش بم و روز ملي ايمني در برابر زلزله و به منظور گراميداشت ياد و خاطره قربانيان فاجعه تلخ و مصيبت بار بم اينكار صورت گيرد كه متاسفانه استقبالي انجام نشد و مردم شهرستان هنوز به جد پيگير اجراي اين كار خداپسندانه مي باشند.

رييس ستاد مديريت بحران شهرستان در پايان افزود با توجه به اينكه مسوولين كمبود نيرو وبعد مسافت را بهانه مي كنند جاي سوال است كه اگر خداي ناكرده حادثه و بلاياي طبيعي در شهرستان رخ داد و مردم نياز به خون پيدا كردند چطور خون رساني انجام مي گردد ؟