شناسه : 349182

انتقاد شديد فرماندار از عملكرد بنياد مسكن در ارتباط با سيل اخير شهرستان خاتم


به دنبال جاري شدن سيل در شهرستان خاتم در اواخر هفته ي گذشته معابر و اراضي واگذار شده توسط بنياد مسكن در روستاي چاهك براي دومين بار طي سه روز گذشته   مورد بازديد فرماندار قرار گرفت در اين بازديد كه مهندس فرهمند نماينده مجلس فرماندار را همراهي مي كرد چند منزل واگذار شده در مسيل روستا توسط بنياد مسكن طي سالهاي اخير به ويژه سال 85 و ساخت سازهاي غير قانوني بر روي آن مورد بازديد فرماندار و نماينده مجلس قرار گرفت . فرماندار در جلسه پرسش و پاسخ بعد از بازديد به شدت از عدم نظارت دقيق و واگذاري زمين در   مسيل هاي روستا توسط بنياد مسكن و عدم تخليه آب از منازل واقع در رودخانه و عدم مرمت معابر و حتي عدم حضور مسئول بنياد مسكن در جلسات ستاد حوادث و نيز عدم بر آورد خسارات وارده ناشي از سيل انتقاد و خواستار پاسخ گويي مسئولين مربوطه استاني گرديد .

به دنبال جاري شدن سيل در شهرستان خاتم در اواخر هفته ي گذشته معابر و اراضي واگذار شده توسط بنياد مسكن در روستاي چاهك براي دومين بار طي سه روز گذشته  مورد بازديد فرماندار قرار گرفت در اين بازديد كه مهندس فرهمند نماينده مجلس فرماندار را همراهي مي كرد چند منزل واگذار شده در مسيل روستا توسط بنياد مسكن طي سالهاي اخير به ويژه سال 85 و ساخت سازهاي غير قانوني بر روي آن مورد بازديد فرماندار و نماينده مجلس قرار گرفت .

فرماندار در جلسه پرسش و پاسخ بعد از بازديد به شدت از عدم نظارت دقيق و واگذاري زمين در  مسيل هاي روستا توسط بنياد مسكن و عدم تخليه آب از منازل واقع در رودخانه و عدم مرمت معابر و حتي عدم حضور مسئول بنياد مسكن در جلسات ستاد حوادث و نيز عدم بر آورد خسارات وارده ناشي از سيل انتقاد و خواستار پاسخ گويي مسئولين مربوطه استاني گرديد .

آدرس کوتاه :