شناسه : 336892

انتخاب آقاي ابوالفضل بذرافشان به عنوان نفر منتخب مسابقه روز حمل و نقل از بين دانش آموزان روستايي سراسر كشور.


بنا به اعلام معاونت ساخت و نگهداري راه روستايي وزارت راه و ترابري كه طي نامه شماره 29118/61 مورخ 4/3/89 عنوان مدير كل راه و ترابري استان ارسال گرديده است آقاي ابوالفضل بذرافشان دانش آموز مدرسه ابوالفضل روستاي توتك از توابع بخش مروست به عنوان نفر منتخب مسابقه روز حمل و نقل انتخاب و جايزه ويژه كمك سفر زيارتي حضرت ثامن الحجج (ع) به اتفاق خانواده محترم به مبلغ پنج ميليون ريال به نامبرده اهدا گرديد . فرماندار خاتم ضمن تقدير و تشكر از اين دانش آموز اين موفقيت را به ايشان و خانواده و مربيان تبريك عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي وي آرزوي سلامتي نمودند.   روابط عمومي فرمانداري خاتم

بنا به اعلام معاونت ساخت و نگهداري راه روستايي وزارت راه و ترابري كه طي نامه شماره 29118/61 مورخ 4/3/89 عنوان مدير كل راه و ترابري استان ارسال گرديده است آقاي ابوالفضل بذرافشان دانش آموز مدرسه ابوالفضل روستاي توتك از توابع بخش مروست به عنوان نفر منتخب مسابقه روز حمل و نقل انتخاب و جايزه ويژه كمك سفر زيارتي حضرت ثامن الحجج (ع) به اتفاق خانواده محترم به مبلغ پنج ميليون ريال به نامبرده اهدا گرديد .

فرماندار خاتم ضمن تقدير و تشكر از اين دانش آموز اين موفقيت را به ايشان و خانواده و مربيان تبريك عرض نموده و از درگاه خداوند متعال براي وي آرزوي سلامتي نمودند.

 

روابط عمومي فرمانداري خاتم
آدرس کوتاه :