شناسه : 14798900

امکان دریافت برنامه های شبکه تابان با گیرنده دیجیتال در هرات فراهم شد


در تماس تلفنی معاون فنی صدا و سیمای مرکز یزد با زاده رحمانی، فرماندار خاتم عنوان شد: مردم هرات می توانند از این پس، برنامه های شبکه تابان را نیز از طریق گیرنده های دیجیتال دریافت کنند. موسوی، معاون فنی صدا و سیما در این تماس تلفنی عنوان نمود مردم شهر هرات می توانند در تنظیمات گیرنده دیجیتال خود، شبکه تابان را نیز اضافه کنند و دیگر نیازی به استفاده از آنتن های آنالوگ ندارند. زاده رحمانی، فرماندار خاتم نیز در این تماس تلفنی از صدا و سیمای یزد به خاطر راه اندازی فرستنده دیجیتال مروست و هرابرجان در شهریور ماه گذشته تشکر و ابراز امیدواری کرد به زودی تمام روستاهای شهرستان نیز قابلیت دریافت برنامه های تلویزیونی از طریق شبکه دیجیتال را داشته باشند.

در تماس تلفنی معاون فنی صدا و سیمای مرکز یزد با زاده رحمانی، فرماندار خاتم عنوان شد: مردم هرات می توانند از این پس، برنامه های شبکه تابان را نیز از طریق گیرنده های دیجیتال دریافت کنند.

موسوی، معاون فنی صدا و سیما در این تماس تلفنی عنوان نمود مردم شهر هرات می توانند در تنظیمات گیرنده دیجیتال خود، شبکه تابان را نیز اضافه کنند و دیگر نیازی به استفاده از آنتن های آنالوگ ندارند.

زاده رحمانی، فرماندار خاتم نیز در این تماس تلفنی از صدا و سیمای یزد به خاطر راه اندازی فرستنده دیجیتال مروست و هرابرجان در شهریور ماه گذشته تشکر و ابراز امیدواری کرد به زودی تمام روستاهای شهرستان نیز قابلیت دریافت برنامه های تلویزیونی از طریق شبکه دیجیتال را داشته باشند.آدرس کوتاه :