شناسه : 142975642

آموزش وپرورش یکی ازموثرترین سازمان درتوسعه وپیشرفت همه جانبه جامعه


نشست فرماندار خاتم با اعضای محترم انجمن اسلامی فرهنگیان هرات دراین نشست اعضای مذکور به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پیرامون مباحث آموزش وپرورش پرداختند و خواستار لحاظ نمودن نظرات این انجمن که برخواسته از آراء فرهنگیان شهرستان در تصمیم گیری های ان حوزه شدند

فاضلی فرماندار خاتم: دراین نشست ازآموزش وپرورش بعنوان یکی از اثرگذارترین سازمان درتوسعه و پیشرفت همه جانبه و پایدارجامعه یاد کرد،واعلام نمود هرگونه تصمیم گیری و برنامه ریزی دراین حوزه میبایست بادقت نظر و رعایت شاخص ها ومعیار های لازم صورت پذیرد.

ایشان ضمن تشکر از تشکیل این نشست خرد جمعی را واستفاده ازنظرات افراد برجسته و صاحب نظر را دربرنامه ریزی موثردانست.


آدرس کوتاه :