شناسه : 19142077

امام جمعه هرات: تصمیم گیرنده مسائل استان دو نفر هستند، دخالت دیگران عواقب خوبی ندارد


امام جمعه هرات با اشاره به موضوع تدفین شهدای گمنام در مرکز استان گفت : باید در مسائل استان فقط دو نفر تصمیم بگیرند نماینده ولی فقیه و استاندار، دخالت دیگران بازتاب و عواقب خوبی ندارد .    خطیب نماز جمعه این هفته هرات در خطبه های اول خود نمازگزاران را به تقوا سفارش و اظهار داشت : حضرت امیرالمومنین تقوا را عامل نجات جامعه از فساد می داند. حجت الاسلام محمد رضایی گفت : نتیجه ظلم ، فساد است و یکی از ارزش های درونی نظام اسلامی ایران مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم است. خطیب نماز جمعه هرات با اشاره به موضوع تدفین شهدای گمنام در مرکز استان گفت : باید در مسائل استان فقط دو نفر تصمیم بگیرند نماینده ولی فقیه و استاندار،  دخالت دیگران بازتاب و عواقب خوبی ندارد. وی هفته وقف را گرامیداشت و از مسئول اوقاف استان خواستند که موقوفات مردم هرات که از مقبره سید عباس و مسجد حضرت ابوالفضل در جاده هرات شهربابک کسب می شود خرج خود شهرستان کنند. حجت الاسلام رضایی در ادامه از تلاش های که در نهضت سواد آموزی انجام می شود قدردانی و اظهار داشت : آماری که نضت سواد آموزی از باسوادان شهرستان ارائه کرده است بسیار مایه دلگرمی است. رضایی در پایان به حماسه نهم دی ماه اشاره و گفت : دشمن قصد بازی با ارزش های ما را درد ولی در روز اربعین امسال  حماسه ای از عشق و ارادات مسلمانان به مولایش را دید که هیچگاه از ذهنش فراموش نمی شود.

امام جمعه هرات با اشاره به موضوع تدفین شهدای گمنام در مرکز استان گفت : باید در مسائل استان فقط دو نفر تصمیم بگیرند نماینده ولی فقیه و استاندار، دخالت دیگران بازتاب و عواقب خوبی ندارد .
 

 خطیب نماز جمعه این هفته هرات در خطبه های اول خود نمازگزاران را به تقوا سفارش و اظهار داشت : حضرت امیرالمومنین تقوا را عامل نجات جامعه از فساد می داند.

حجت الاسلام محمد رضایی گفت : نتیجه ظلم ، فساد است و یکی از ارزش های درونی نظام اسلامی ایران مبارزه با ظلم و حمایت از مظلوم است.

خطیب نماز جمعه هرات با اشاره به موضوع تدفین شهدای گمنام در مرکز استان گفت : باید در مسائل استان فقط دو نفر تصمیم بگیرند نماینده ولی فقیه و استاندار،  دخالت دیگران بازتاب و عواقب خوبی ندارد.

وی هفته وقف را گرامیداشت و از مسئول اوقاف استان خواستند که موقوفات مردم هرات که از مقبره سید عباس و مسجد حضرت ابوالفضل در جاده هرات شهربابک کسب می شود خرج خود شهرستان کنند.

حجت الاسلام رضایی در ادامه از تلاش های که در نهضت سواد آموزی انجام می شود قدردانی و اظهار داشت : آماری که نضت سواد آموزی از باسوادان شهرستان ارائه کرده است بسیار مایه دلگرمی است.

رضایی در پایان به حماسه نهم دی ماه اشاره و گفت : دشمن قصد بازی با ارزش های ما را درد ولی در روز اربعین امسال  حماسه ای از عشق و ارادات مسلمانان به مولایش را دید که هیچگاه از ذهنش فراموش نمی شود.آدرس کوتاه :