امام جمعه هرات : بهترين امربه معروف سال 88 صرفه جويي درمصرف است.

امام جمعه هرات : بهترين امربه معروف سال 88 صرفه جويي درمصرف است.


امام جمعه هرات : بهترين امربه معروف سال 88 صرفه جويي درمصرف است.
حجت السلام قاسم دانشي درمصاحبه با خبرنگارايسنا،با بيان اينكه   اسراف پايمال كردن نعمت هاي خداوندي محسوب مي شود كه از ديدگاه اسلام ممنوع است افزود: امروزه به واسطه برخي رفتارهاي نادرست در ميان قشرهاي مختلف جامعه كه منشعب از برداشت هاي اشتباه است،شاهد برخي از اسراف ها هستيم كه با عقل و منطق سازگار نيست. وي همچنين تصريح كرد:صرفه جويي بايد به فرهنگ عمومي براي همه مردم تبديل شود و همه دراين راستا تلاش كنند.
 
                                                                                                                                                                                                 رستگارخبرنگار شهرستان