امام جمعه مروست: شغل معلمي بسيار شريف و تاثيرگذار است

امام جمعه مروست: شغل معلمي بسيار شريف و تاثيرگذار استبه گزارش خبرنگار ايرنا ، امام جمعه موقت مروست در خطبه هاي نماز جمعه اين شهر افزود: عرصه تعليم و تربيت خيلي مهم است ، چون با انسان و تربيت او سر و كار دارد .
وي اضافه كرد: معلمان شريف و دلسوز با علم و عمل خويش نسل جوان را برا اساس نيازهاي جامعه و الگوهاي ديني و اسلامي تربيت مي كنند.
امام جمعه مروست تصريح كرد: معلمان و فرهنگيان ، نسل جوان و دانش آموزان را براي خدمت به كشور و مقابله با توطئه هاي كفر جهاني تربيت مي كنند.
امامي با اشاره به اينكه شغل معلمي آنقدر در نظام مقدس جمهوري اسلامي داراي اهميت و جايگاه خاص است كه امام راحل (ره) فرمودند معلمي شغل انبياست ،اظهار داشت:معلمان ايران اسلامي با حضور در عرصه هاي مختلف و تقديم ده ها شهيد نشان داده اند كه در مسير نظام ،ارزش ها و ولايت گام بر مي دارند .
وي افزود: همه دستگاههاي اجرايي بايد براي بزرگداشت مقام معلم با آموزش و پرورش همكاري صميمانه داشته باشند .