امامی فرماندار خاتم :خط انتقال گاز 8 اینچ هرات- مروست به طول تقریبی 54 کیلومتر به مناقصه گذاشته شد.

امامی فرماندار خاتم :خط انتقال گاز 8 اینچ هرات- مروست به طول تقریبی 54 کیلومتر به مناقصه گذاشته شد.فرماندار خاتم ضمن تقدیر و تشکر از بذل عنایت استاندار محترم به این موضوع و تقدیراز تلاشهای انجام گرفته توسط مدیر عامل محترم شرکت گاز- تاکنون-  خواستار تسریع شایسته در انجام تشریفات قانونی و  آغاز عملیات اجرایی گردید.

ايشان همچنين اعلام كرد اخذ مجوزهاي لازم براي عبور خط و آزادسازيهاي مورد نياز انجام گرفته و مشكل خاصي در اين زمينه نيست.

وي در ادامه با اعلام اينكه كليه مطالعات لازم اعم از طراحي و نقشه برداري و ساير مطالعات  فني مورد نياز در ارتباط با گازرساني به شهر مروست و روستاههاي در مسير انجام گرفته از همكاري مردم شريف و شورا و شهرداري مروست در امر آزادسازي ايستگاههاي تقليل فشار و ... تشكر و خواستار استمراراين همكاريها تا پايان كار گرديد.

روابط عمومي فرمانداري خاتم