شناسه : 340832

امامی فرماندار خاتم :خط انتقال گاز 8 اینچ هرات- مروست به طول تقریبی 54 کیلومتر به مناقصه گذاشته شد.


فرماندار خاتم امروز با اعلام اين خبر افزود در راستای اجرای مصوبات سفر اول ریاست محترم جمهوری به استان مبنی بر گاز رسانی به شهر های هرات و مروست و با تامین هفت و نیم میلیارد تومان اعتبار جهت اجرای خط انتقال 8 اینچ هرات- مروست به طول تقریبی 54 کیلومتر و با پيگيريهاي فراوان و تاكيد استاندار محترم مناقصه اجراي اين خط در روزنامه ايران مورخ ششم شهريور آگهي شد.

فرماندار خاتم ضمن تقدیر و تشکر از بذل عنایت استاندار محترم به این موضوع و تقدیراز تلاشهای انجام گرفته توسط مدیر عامل محترم شرکت گاز- تاکنون-  خواستار تسریع شایسته در انجام تشریفات قانونی و  آغاز عملیات اجرایی گردید.

ايشان همچنين اعلام كرد اخذ مجوزهاي لازم براي عبور خط و آزادسازيهاي مورد نياز انجام گرفته و مشكل خاصي در اين زمينه نيست.

وي در ادامه با اعلام اينكه كليه مطالعات لازم اعم از طراحي و نقشه برداري و ساير مطالعات  فني مورد نياز در ارتباط با گازرساني به شهر مروست و روستاههاي در مسير انجام گرفته از همكاري مردم شريف و شورا و شهرداري مروست در امر آزادسازي ايستگاههاي تقليل فشار و ... تشكر و خواستار استمراراين همكاريها تا پايان كار گرديد.

روابط عمومي فرمانداري خاتم

 

آدرس کوتاه :