امامي فرماندار خاتم : در سال جاري تفاهم نامه طرح بيمه فراگير و تضمين توليد محصولات زراعي ، باغي و دامي در شهرستان خاتم منعقد مي گردد .

امامي فرماندار خاتم : در سال جاري تفاهم نامه طرح بيمه فراگير و تضمين توليد محصولات زراعي ، باغي و دامي در شهرستان خاتم منعقد مي گردد .در پايان بازديد با توجه به خسارات خشكسالي و كاهش سطح بيمه محصولات كشاورزي در سالهاي 87 و 88 نسبت به سالهاي گذشته جلسه اي به منظور بررسي و آسيب شناسي علت كاهش سطح بيمه با حضور دستگاههاي مرتبط ، نمايندگان كشاورزان ، شوراها و دهياران بخش مركزي و مروست در سالن فرمانداري تشكيل گرديد و مسائل و مشكلات مطرح شد ، و همچنين با عنايت به هجوم حيوانات وحشي از جمله گراز ، آهو و انواع پرندگان هوبره ، كبك و غيره به محصولات زراعي و باغي كشاورزان و خسارات ايجاد شده مقرر گرديد پيگيري لازم از طريق مهندس ذبيحي جهت منظور نمودن موارد مذكور در قانون بيمه به عمل آيد . سپس امامي فرماندار خاتم پس از جمع بندي مطالب پيشنهاد اجراي طرح بيمه فراگير و تضمين توليد محصولات كشاورزي را در شهرستان خاتم به منظور تشويق ، ترغيب كشاورزان و ترويج فرهنگ و افزايش سطح بيمه را دادند و اعلام داشتند انشاءا... با نظر موافقي كه مهندس ذبيحي عضو صندوق بيمه محصولات كشاورزي كشور دارند بتوانيم با انعقاد تفاهم نامه از طريق سازمان جهاد كشاورزي ، ستاد حوادث و صندوق بيمه محصولات كشاورزي در سال جاري بيمه فراگير و تضمين توليد را اجرا نماييم . در اين جلسه دكتر ابرقويي رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان ، مهندس مبيني مدير شيلات استان ، مهندس احمدي مدير عامل بانك كشاورزي و مهندس رضايي مسئول صندوق بيمه محصولات كشاورزي استان يزد نيز حضور داشتند . كه در اين جلسه دكتر ابرقويي در خصوص ارائه تسهيلات به كشاورزان در بخش آب و خاك (احداث استخر ، لوله گذاري ، كانال كشي و اجراي طرح هاي سيستم آبياري تحت فشار و يكپارچه سازي اراضي) اعلام آمادگي نمود . مهندس احمدي نيز در ارتباط با تسهيلات سررسيد شده كشاورزان در سال 89 اعلام نمودند با توجه به اينكه تا به حال هيچ گونه دستورالعملي جهت تمديد تسهيلات از طرف هيأت محترم دولت مصوب و ابلاغ نگرديده بانك كشاورزي در راستاي كمك به كشاورزان خسارت ديده در سطح شهرستان با اخذ هزينه كارمزد از كشاورزان اقدام به تمديد تسهيلات مي نمايد .

همچنين امامي فرماندار خاتم تصريح نمود بحران خشكسالي خسارتهاي غير قابل جبراني را در كليه بخشها و زيربخشهاي كشاورزي وارد نموده و حتي در صورتي كه استان يزد جزء استانهاي خسارت ديده از خشكسالي محسوب نگردد شهرستان خاتم مي بايست جزء شهرستان هاي خشكسالي كشور محسوب گردد .

در پايان فرماندار خاتم از مدير عامل بانك كشاورزي استان و رئيس بانك كشاورزي شعبه هرات تقدير و تشكر نمودند و خواستار همكاري و تعامل ديگر شعب شهرستان با كشاورزان خسارت ديده شدند .


گزارش تصويري بازديد فرماندار و عضو هيئت مديره صندوق بيمه محصولات كشاورزي و نماينده مجلس از اراضي و باغات سطح شهرستان و جلسه جمع بندي نهايي