آمادگی کامل شهرستان خاتم برای برگزاری انتخابات

آمادگی کامل شهرستان خاتم برای برگزاری انتخابات


فرماندار خاتم خبر داد؛

گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم "محمد علی شاه حسینی" درجلسه تعیین  اعضای شعب اخذ رای انتخابات ریاست جمهوری  اظهار داشت: برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوره یازدهم و همچنین چهارمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا اقدامات و تمهیدات لازم فراهم شده است.

فرماندار  در ادامه به استقرار 47 شعبه اخذ رأی  اشاره کرد و افزود: در روز انتخابات 47شعبه اخذ رای در سراسر این شهرستان مستقر خواهد شد.