آمادگي شهرستان خاتم براي برگزاري هرچه با شكوهتر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي

آمادگي شهرستان خاتم براي برگزاري هرچه با شكوهتر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي


فرماندار شهرستان خاتم

به گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد علي شاه حسيني" با بيان اينكه تعداد 36شعبه اخذ راي درشهرستان خاتم مستقر شده  است افزود : تعداد 16شعبه  اخذ راي دربخش مروست و 20 شعبه در بخش مركزي خاتم براي انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي درنظر گرفته شده است

فرماندار خاتم تصريح كرد:نزديك به 800 نفر شامل هيات اجرائي ،ناظرين و بازرسي كار برگزاري انتخابات را به عهده دارند

رئيس هيات اجرائي انتخابات شهرستان خاتم درادامه افزود: ستاد انتخابات شهرستان خاتم تشكيل و كميته امنيتي ، تبليغات ، اجرائي ، پشتيباني و كميته IT فعاليت خود را شروع و آمادگي لازم در تمامي زمينه هاي وجود دارد

شاه حسيني با اشاره به اينكه اهالي شهرستان خاتم تاكنون درتمامي انتخابات حضور حداكثري داشته  است اظهار اميدواري كرد: در اين دوره نيز شور و نشاط انتخاباتي دربين مردم با توجه به تاكيد بزرگان نظام بخصوص مقام معظم رهبري انشاء ا.. كما في سابق حضور حداكثري مردم را درپاي صندوق هاي راي در12اسفند سال 1390داشته باشيم