آمادگي شهرستان خاتم براي استقبال از مهمانان نوروزي

آمادگي شهرستان خاتم براي استقبال از مهمانان نوروزيبه گزارش روابط عمومي فرمانداري خاتم "محمد علي شاه حسيني" با بيان مطلب فوق افزود: تمامي مقدمات در شهرستان خاتم براي استقبال از مهمانان نوروزي فراهم و 5 دبيرستان براي  اسكان مهمانان با ظرفيت 600 نفر در روز در نظر گرفته شده است؛ همچنين 3 كمپينگ گردشگري در هرات و مروست جهت راهنمائي مسافرين نوروزي و ارائه خدمات به آنان مهيا شده است .

وي بيان داشت: كليه ادارات ليست كشيك خود را اعلام و آماده خدمت به مردم مي باشند، ضمن اينكه كشيك فرمانداري خاتم صبح و بعد از ظهر پاسخگوي مراجعات و مطالبات مردم است.