الحمدلله امروز ايران اسلامي در سايه اقتدار ، بصيرت و ولايت پذيري مطلق نيروهاي انتظامي در امنيت كامل است .

الحمدلله امروز ايران اسلامي در سايه اقتدار ، بصيرت و ولايت پذيري مطلق نيروهاي انتظامي در امنيت كامل است .


فرماندار خاتم در صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي و انتظامي و در آغازين روز از هفته نيروي انتظامي :

فرماندار شهرستان خاتم در اين مراسم طي سخناني ضمن گراميداشت هفته نيروي انتظامي و تبريك اين هفته به نيروهاي مخلص و تلاشگر انتظامي شهرستان گفت : شما سبزپوشان فداكار سروش امنيت و آسايش شهروندان هستيد و به حمدا... حضور به موقع شما در همه صحنه هاي دفاع از كيان مقدس جمهوري اسلامي باعث ايجاد آسايش و امنيت رواني در جامعه و يأس و نااميدي و ترس و زبوني و شكست دشمنان انقلاب اسلامي ، سوداگران مرگ ، اراذل و اوباش و ديگر كساني است كه در كمين اين امنيت و آسايش اين مرز و بوم نشسته اند .

رئيس شوراي تأمين شهرستان خاتم افزود : در شهرستان خاتم نيز به حمدا... اين امنيت و آسايش برقرار است و كسب رتبه برتر در بين شهرستانهاي استان در زمينه كاهش سرقت و ديگر جرايم اجتماعي نشانه تلاش شما و ديگر كساني است كه با كمترين امكانات و تجهيزات و در اين شهرستان محروم و با فاصله زياد از مركز استان خدمت مي كنند .

وي افزود اينجانب به عنوان خدمتگزار مردم از همه تلاشها و مجاهدتهاي شما تقدير و تشكر مي كنم .

فرماندار خاطرنشان كرد نيروي انتظامي لازم است با حضور به موقع ، برخورد مناسب با مردم و حتي مجرمين و متهمين ، افزايش آگاهي و اطلاعات و سطح بينش و بصيرت اسلامي و انقلابي سعي در ارتقاء كيفيت خدمات رساني خود به عموم شهروندان را داشته باشد .

فرماندار در پايان ضمن تشكر از خدمات جناب سرهنگ مكي فرماندهي سابق انتظامي شهرستان خاتم خواستار تعيين هر چه سريعتر فرمانده جديد و افزايش تجهيزات و امكانات نيروي انتظامي شهرستان خاتم و استقرار نمايندگي گمرك در شهرستان شد .  

روابط عمومي فرمانداري خاتم

گزارش تصويري صبحگاه مشترك نيروهاي نظامي و انتظامي شهرستان خاتم به مناسبت هفته دفاع مقدس