شناسه : 28038987

اقداماتی که در یک سال گذشته در شهرستان خاتم صورت گرفته، بی سابقه است


دیشب روحانیون سراسر شهرستان خاتم به اتفاق حجت الاسلام المسلمین رضایی، امام جمعه هرات مهمان زاده رحمانی، فرماندار این شهرستان بودند. ابتدای این دیدار، امام جمعه هرات به عملکرد یک ساله فرماندار در شهرستان اشاره و یادآور شد اقداماتی که در این یک سال صورت گرفته بی سابقه است و خیلی از پروژه ها و طرح هایی که فراموش شده بودند نیز احیاء گردیده اند که جا دارد از زحمات، قاطعیت و دلسوزی آقای زاده رحمانی تشکر کنیم. در ادامه، روحانیون حاضر در این نشست که از روستاها و شهرهای  هرات و مروست بودند به ارائه پیشنهادات و طرح پرسش های خود از فرماندار پرداختند. سپس، زاده رحمانی ضمن پاسخگویی به سؤالات و استقبال از بعضی پیشنهادات کاربردی، به بیان برخی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در کشور، استان و شهرستان پرداخت و یادآور شد در کنار پیگیری پروژه های عمرانی و صنعتی هرگز از مسائل فرهنگی غافل نبوده و همواره توسعه متوازن در تمام شئون شهرستان را مد نظر داشته ایم. وی در ادامه از همراهی و تعامل سازنده جامعه شریف روحانیت با فرمانداری تشکر نمود. تجلیل از روحانیون، پایان بخش این نشست ۳ ساعته بود.

دیشب روحانیون سراسر شهرستان خاتم به اتفاق حجت الاسلام المسلمین رضایی، امام جمعه هرات مهمان زاده رحمانی، فرماندار این شهرستان بودند.
ابتدای این دیدار، امام جمعه هرات به عملکرد یک ساله فرماندار در شهرستان اشاره و یادآور شد اقداماتی که در این یک سال صورت گرفته بی سابقه است و خیلی از پروژه ها و طرح هایی که فراموش شده بودند نیز احیاء گردیده اند که جا دارد از زحمات، قاطعیت و دلسوزی آقای زاده رحمانی تشکر کنیم.
در ادامه، روحانیون حاضر در این نشست که از روستاها و شهرهای هرات و مروست بودند به ارائه پیشنهادات و طرح پرسش های خود از فرماندار پرداختند.
سپس، زاده رحمانی ضمن پاسخگویی به سؤالات و استقبال از بعضی پیشنهادات کاربردی، به بیان برخی از دستاوردهای دولت تدبیر و امید در کشور، استان و شهرستان پرداخت و یادآور شد در کنار پیگیری پروژه های عمرانی و صنعتی هرگز از مسائل فرهنگی غافل نبوده و همواره توسعه متوازن در تمام شئون شهرستان را مد نظر داشته ایم. وی در ادامه از همراهی و تعامل سازنده جامعه شریف روحانیت با فرمانداری تشکر نمود.
تجلیل از روحانیون، پایان بخش این نشست ۳ ساعته بود.


آدرس کوتاه :