افزایش 40درصدی اعتبارات تملک دارائی درشهرستان خاتم

افزایش 40درصدی اعتبارات تملک دارائی درشهرستان خاتم


فرماندار خاتم :

 

جلسه کمیته برنامه ریزی در شهرستان خاتم با حضور اعضاء به ریاست محمد علی شاه حسینی فرماندار شهرستان خاتم  درمحل فرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم دراین جلسه با توجه به تامین سهم اعتبار تملک دارائی شهرستان خاتم به مبلغ 100میلیارد ریال دستگاه های اجرائی پروژه های پیشنهادی خود را درخصوص تخصیص اعتبار مطرح شده به  بحث تبادل و نظر پرداختند.

فرماندارخاتم دراین جلسه با اشاره به اولویت شهرستان خاتم در خصوص اشتغال ، عمران شهری ، توجه به بحث گردشگری و همچنین زیر ساخت های کشاورزی ایجاد مجتمع گلخانه ای، اهتمام پروژه های نیمه تمام و اتمام پروژه های سفر ریاست جمهوری ،تعهدات سفر استاندار محترم ، تعهدات و توافقات استان با وزرای محترم را از اولویت سال 91دانست .