شناسه : 158924828

افزایش چهار برابری تب مالت در خاتم


میربهبودی رئیس شورای سلامت شهرستان خاتم گفت:بیماری تب مالت نسبت به پارسال چهاربرابر افزایش یافته است

جواد میر بهبودی رئیس شورای سلامت شهرستان خاتم با اشاره به اینکه شهرستان خاتم بر پایه ی کشاورزی ودامداری استوار است گفت:بیماری تب مالت یکی از بیماری های خطرناک مشترک بین انسان ودام است که درشهرستان خاتم نسبت به پارسال چهاربرابر افزایش یافته است

میربهبودی بیان کرد:در راستای پیشگیری وکنترل بیماری تب مالت تشکیل کمیته عملیاتی باهمکاری ادارات، برگزاری دوره های آموزشی برای دامداران، ساخت پیش سردخانه کشتارگاه، بیمه شدن دام های دامداران باهمکاری دهیاران وشوراهای روستا هاازمواردی بود که در این جلسه مصوب گردید

دکتر نادر سالاری رئیس شبکه بهداشت ودرمان شهرستان خاتم در جلسه شورای سلامت با بیان اینکه تب مالت یکی از بیماری های خطرناک مشترک بین انسان ودام است افزود: همواره دو بعد اقتصادی وبهداشتی آن مورد توجه قرار می‌گیرد


آدرس کوتاه :