شناسه : 346232
فرماندار شهرستان خاتم؛

افزایش بازدهی در بخش کشاورزی شهرستان هدف دولت در سال حماسه اقتصادی


به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم   “محمد علی شاه حسینی” بابیان اینکه “خاتم شهرستان کشاورزی است” گفت:با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به تولید ملی و پتانسیل بالای شهرستان خاتم برای تولید محصولات کشاورزی رویکرد ما در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی  بالا بردن سطح تولید و افزایش بازدهی محصولات کشاورزی در شهرستان خاتم است. شاه حسینی اظهار داشت : در شهرستان خاتم با توجه به سطح زیر کشت و آب مصرفی سرانه کشاورزی پایین است و هدف ما تغییر این وضعیت به وضعیتی مطلوب با تغییر نگرش کشاورزان و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اشت. فرماندار شهرستان خاتم استفاده از آب کشاورزی برای پرورش ماهی ، افزایش کشت گلخانه ، استفاده مناسب از آب، زمین و انژری را از راهکارهای دولت برای افزایش بازدهی در بخش کشاورزی شهرستان خاتم بیان کرد. شاه حسینی بابیان اینکه روز مرگری مردم آفت بزرگ شهرستان و مانعی برای پیشرفت در بخش اقتصادی شهرستان است گفت: متاسفانه مردم خاتم به سنت های غلط اقتصادی – کشاورزی و دامداری سنتی عادت کرده اند و رغبتی برای پیشرفت اقتصادی شهرستان از خود نشان نمی دهند. وی کشت گلخانه را راهکاری برای افزایش تولید ملی بیان کرد و گفت:در شهرستان خاتم دولت برای افزایش تولید ملی و ایجاد حماسه اقتصادی و تولید اشتغال دولت تسهیلات،آب و زمین برای متقاضیان احداث گلخانه در نظر گرفته است. شاه حسینی بابیان اینکه شهرستان خاتم سرزمین فرصت ها است ، از مردم خواست تا در سال حماسه اقتصادی برای توسعه شهرستان و حرکت در راستای اجرای مطالبات رهبری برای پیشرفت کشور وارد صحنه های اقتصادی شوند. وی همچنین بااشاره به شروع به کار احداث ساختمان اولین واحد صنعتی تولید کاشی طاووس خاتم گفت فروش سهام این واحد صنعتی که جزء طرح های مهر ماندگار است شروع شده و شخص استاندار یزد پیگیر روند احداث این کارخانه است. فرماندار خاتم بابیان اینکه اصلی ترین عامل توسعه خود مردم هستند بر ضروت تغییر وضعیت کشاورزی شهرستان تاکید کرد.  
فرماندار شهرستان خاتم؛

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم  “محمد علی شاه حسینی” بابیان اینکه “خاتم شهرستان کشاورزی است” گفت:با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر توجه به تولید ملی و پتانسیل بالای شهرستان خاتم برای تولید محصولات کشاورزی رویکرد ما در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی  بالا بردن سطح تولید و افزایش بازدهی محصولات کشاورزی در شهرستان خاتم است.

شاه حسینی اظهار داشت : در شهرستان خاتم با توجه به سطح زیر کشت و آب مصرفی سرانه کشاورزی پایین است و هدف ما تغییر این وضعیت به وضعیتی مطلوب با تغییر نگرش کشاورزان و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اشت.

فرماندار شهرستان خاتم استفاده از آب کشاورزی برای پرورش ماهی ، افزایش کشت گلخانه ، استفاده مناسب از آب، زمین و انژری را از راهکارهای دولت برای افزایش بازدهی در بخش کشاورزی شهرستان خاتم بیان کرد.

شاه حسینی بابیان اینکه روز مرگری مردم آفت بزرگ شهرستان و مانعی برای پیشرفت در بخش اقتصادی شهرستان است گفت: متاسفانه مردم خاتم به سنت های غلط اقتصادی – کشاورزی و دامداری سنتی عادت کرده اند و رغبتی برای پیشرفت اقتصادی شهرستان از خود نشان نمی دهند.

وی کشت گلخانه را راهکاری برای افزایش تولید ملی بیان کرد و گفت:در شهرستان خاتم دولت برای افزایش تولید ملی و ایجاد حماسه اقتصادی و تولید اشتغال دولت تسهیلات،آب و زمین برای متقاضیان احداث گلخانه در نظر گرفته است.

شاه حسینی بابیان اینکه شهرستان خاتم سرزمین فرصت ها است ، از مردم خواست تا در سال حماسه اقتصادی برای توسعه شهرستان و حرکت در راستای اجرای مطالبات رهبری برای پیشرفت کشور وارد صحنه های اقتصادی شوند.

وی همچنین بااشاره به شروع به کار احداث ساختمان اولین واحد صنعتی تولید کاشی طاووس خاتم گفت فروش سهام این واحد صنعتی که جزء طرح های مهر ماندگار است شروع شده و شخص استاندار یزد پیگیر روند احداث این کارخانه است.

فرماندار خاتم بابیان اینکه اصلی ترین عامل توسعه خود مردم هستند بر ضروت تغییر وضعیت کشاورزی شهرستان تاکید کرد.

 

آدرس کوتاه :