افزايش ماهيانه يكصد تن گاز مايع شهري به سهميه شهرستان خاتم

افزايش ماهيانه يكصد تن گاز مايع شهري به سهميه شهرستان خاتمسيد ناصر امامي ميبدي فرماندار خاتم در ابتداي اين جلسه با اشاره به كمبود گاز مايع شهري در چند روز اخير و مشكلات پيش آمده براي همشهريان محترم تصريح كرد با عنايت به شروع فصل سرما و افزايش تقاضاي مردم ميزان سهميه گاز شهري جوابگوي نياز مردم نمي باشد البته دلايلي ديگر نيز باعث اين كمبود مي شود از جمله افزايش تعداد خانوارهاي شهري نسبت به سال گذشته ، گازي نمودن برخي از خودروها و استفاده از گاز مايع شهري ، استفاده مردم از بخاريهاي گازي و ... كه بايد در اين زمينه ها تدابير لازم انديشيده شود.

امامي ميبدي در ادامه با اشاره به قانون هدفمند سازي يارانه ها افزود در آستانه اجراي قانون هدفمند سازي يارانه ها بايد همه دستگاههاي ذيربط با همكاري و هماهنگي يكديگر از فعاليت افراد سودجو و متخلف جلوگيري نمايند كه در اين زمينه اداره بازرگاني و راهنمايي و رانندگي مي بايست با نظارت دقيق و برخورد قانوني با متخلفين برخورد نمايند.

وي در پايان ضمن تاكيد بر كمبود سهميه شهرستان ، بر افزايش سهميه تاكيد نموده كه ضمن بحث و بررسي شركت نفت استان با افزايش ماهيانه يكصدتن به سهميه شهرستان موافقت و مقرر شد اداره بازرگاني نسبت به تقسيم سهميه مذكور بين نمايندگي هاي بخش مركزي و مروست به ميزان (60درصد بخش مركزي و 40 درصد بخش مروست ) اقدام نموده و به اتفاق راهنمايي و رانندگي با نظارت دقيق بر امر توزيع با خودروهاي گاز سوز غير استاندارد برخورد قانوني گردد .

روابط عمومي فرمانداري خاتم