افتتاح 3پروژه عمرانی و کشاورزی در بخش مروست

افتتاح 3پروژه عمرانی و کشاورزی در بخش مروست                                             افتتاح پروژه ایستگاه هواشناسی گرداب مروست با هدف افزایش تولید و بهره وری

  به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم: همزمان با هفته دولت با حضور عظیمی معاون امور هماهنگی اقتصادی استاندار و فاضلی فرماندار شهرستان ایتدا پروژه ایستگاه هواشناسی کشاورزی گرداب مروست با اعتباری بالغ بر1500میلیون ریال  با هدف پایش پارامتر های محیطی گیاه به منظور استفاده در تعین نیاز های آب و هوایی گیاه در مراحل مختلف فتولوژی ،کنترل آفات،محاسبه نیاز آبی، کاهش خسارات سرمازدگی و همچنین افزایش تولید و بهره وری  افتتاح گردید.

افتتاح پروژه انتقال آب قنات نفس القریه مروست از دیگر پروژهای شاخصی بود که لا اعتبر 14000میلیون ریال به طول مسیر 6400متر مورد بهره برداری قرار گرفت.

پروژه بهرداری و بهسازی آسفالت خیابان مطهری از دیگر پروژهای عمرانی با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال  و با اجرای 1600 متر سنگ جدول، 14500 روکش آسفالت ، 1000مترمربع  آبنمای و... مورد بهره برداری افتتاح قرار گرفت